صفحه اصلی

تعرفه آگهی
نام پلن مبلغ توضیحات
برجسته 8,000 تومان آگهی شما به مدت 10 روز با پس زمینه رنگی و برچسب برجسته نشان داده می‌شود. این امکان علاوه بر ایجاد تمایز ظاهری و جلب توجه بیشتر برای آگهی شما را فراهم می‌سازد.
نردبان 6,000 تومان آگهی شما تا زمان دریافت آگهی تازه‌تر در همان دسته‌بندی و شهر، به عنوان اولین آگهی نمایش داده می‌شود.
ویژه 4,000 تومان آگهی شما به مدت 7 روز با برچسب ویژه نشان داده می‌شود. این امکان علاوه بر ایجاد تمایز ظاهری و جلب توجه بیشتر برای آگهی شما، شرایط نمایش در دسته بندی ویژه را فراهم می‌سازد.
بسته های اعتباری
بسته اعتباری مبلغ پرداختی اعتبار دریافتی توضیحات
بسته اعتباری برنزی 5,000 تومان 20,000 تومان با خرید این بسته اعتباری 4 برابر مبلغ پرداختی اعتبار دریافت خواهید کرد.
بسته اعتباری نقره ای 8,000 تومان 50,000 تومان با خرید این بسته اعتباری 6 برابر مبلغ پرداختی اعتبار دریافت خواهید کرد.
بسته اعتباری طلایی 12,000 تومان 120,000 تومان با خرید این بسته اعتباری 10 برابر مبلغ پرداختی اعتبار دریافت خواهید کرد.