بازگشت

تعرفه
نام پلن مبلغ توضیحات
ویژه 500 تومان آگهی شما به مدت 7 روز با برچسب ویژه نشان داده می‌شود. این امکان علاوه بر ایجاد تمایز ظاهری و جلب توجه بیشتر برای آگهی شما، شرایط نمایش در دسته بندی ویژه را فراهم می‌سازد.
نردبان 500 تومان آگهی شما تا زمان دریافت آگهی تازه‌تر در همان دسته‌بندی و شهر، به عنوان اولین آگهی نمایش داده می‌شود.
برجسته 500 تومان آگهی شما به مدت 7 روز با پس زمینه رنگی و برچسب برجسته نشان داده می‌شود. این امکان علاوه بر ایجاد تمایز ظاهری و جلب توجه بیشتر برای آگهی شما را فراهم می‌سازد.